Polisi Kualiti

Kami komited untuk menjadi leader dalam produk perkebunan dan produk isi rumah bagi mencapai kepuasan pelanggan.

Kami komited untuk melakukan penambahbaikan terhadap produk dan perkhidmatan yang disediakan secara konsisten atau berterusan.

Komitmen ini juga dipanjangkan dalam penambahbaikan terhadap keberkesanan Sistem Kualiti Pengurusan, secara langsung memastikan bahawa kami berusaha mencapai kualiti yang optimum, kebolehlaksanaan, sistem sokongan pelanggan yang cekap dan unggul.

Kami juga komited dalam memenuhi segala polisi@kelayakkan yang diperlukan/disyaratkan oleh “External Provider” (jika ada) serta Pihak Berkuasa & Badan-badan Berkanun.