Serangga Perosak Tanaman – Ulat Pengorek

Serangga perosak tanaman ialah serangga yang tidak diperlukan atau pun dikehendaki untuk tinggal atau berada di sesuatu kawasan tanaman. Kehadiran yang sedikit tidak akan memberi sebarang masalah kepada petani. Sekiranya populasi serangga perosak ini melebihi tahap ambang ekonomi, hasil tanaman petani akan terjejas dan boleh menyebabkan kerugian teruk. Antara perosak tanaman yang paling popular ialah…

Serangga Perosak Tanaman – Aphid, Thrip & White Fly

Dalam bidang pertanian, kita tidak akan lari daripada diserang oleh perosak tanaman sama ada serangga, haiwan ataupun penyakit. Perosak tanaman ini boleh hadir walaupun skala tanaman kita kecil dan hanya di rumah. Sekiranya tidak dikawal, tanaman akan rosak dan mati. Oleh itu, pentingnya kita belajar dan mengenali perosak tanaman untuk pokok yang kita tanam. Antara…

Serangga Perosak Kelapa Sawit & Kaedah Kawalannya

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman komoditi yang penting dan menjadi eksport utama dalam bidang pertanian. Malaysia merupakan negara pengeluar kedua terbesar selepas Indonesia. Kelapa sawit tidak terkecuali daripada masalah serangan perosak yang banyak terutama serangga. Serangga perosak tanaman merupakan sejenis serangga yang tidak diperlukan dalam kawasan penanaman dan mendatangkan kerosakan serta menjejaskan hasil tanaman. Terdapat pelbagai jenis serangga perosak…